செப்டம்பர், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Diploma Online Exam latest Update | Today Exam Conformed

Diploma exam website not open next | Diploma online Exam update | Diplom...

Diploma Online Exam Website link | Diploma Exam Zone | District wise Zon...

How to write Diploma Online Exam 2020

Youtube link How write Diploma online Exam https://youtu.be/PusGTF9P62U  முக்கிய அறிவுரை 1). விடைகளை A4 அளவு தாளில் இரு பக்கங்களிலும் எழு…

Happy News for Arrears Students | Arrears Exam | Arrears Exam Update fo...

Diploma Final Semester Exam Date Regular

Diploma Online Exam Important Update

பாலிடெக்னிக் இறுதிப் பருவத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. ஏப்ரல் 2020 டிப்ளமோ / பாலிடெக்னிக் தேர்வு கட்டணம் செலுத்த…

Diploma Arrears Grace Chance Student Online Exam Update | Full

Polytechnic Online Exam | Diploma Online Exam | Final Year Online Exam |...

இன்று..........?

Anna University final semester exam date| Anna university latest news to...

Final year Student Exam Date Announcement

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கல்லூரிகள். பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, பொறியியல் கல்லூரி, கலைக் அறிவியல் கல்லூரி, என அனைத்துக் கல்லூரியிலும் இறுதி ஆண…