ஜூலை, 2023 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஒரே நாளில் மின் இணைப்பில் பெயர் மாற்ற TNEB Connection Name Transfer

மி ன் இணைப்புகளில் பெயர் மாற்றம் செய்யும் போது, பொது மக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்க, கட்டணம் செலுத்திய அன்றே பெயர் மாற்றம் வழங்க, சிறப்பு பெய…